O nás

Družina pána z Klinštejna je volné sdružení lidí zabývající se oživováním historie formou nazývanou v anglofonních zemích reenactment. V minulosti jsme se účastnili zejména inscenovaných bitev, ať už v ČR, nebo též v zahraničí, ale okrajově též městských slavností, např. v České Lípě nebo Kadani.

Někteří naši členové se teď věnují spíše HMB v rámci naší vlastní odnože - sportovního klubu MFC Neuklingstein. Scénickému šermu se v současnosti již vůbec nevěnujeme.

Lipa

EHD 2012 Česká Lípa

Historie projektu

se začala odvíjet na jaře roku 2009, kdy vznikla SHŠ Ronovci, už tehdy jsme se inspirováni a pod značným vlivem projektu Doba Karlova rozhodli ztvárnit nějakého Ronovce a jeho družiníky.

Nakonec padlo rozhodnutí na někoho z Klinštejna, protože k tomu místu mám osobní vazby. Po dlouhém hledání a shánění alespoň nějakého zdroje informací, jsem se rozhodl ztvárnit postavu Jana z Klinětejna, protože mi byla sympatičtější jeho datace - konec vlády Karla IV.

Časem SHŠ Ronovci přestala fungovat jako skupina, ale družina pána z Klinštejna nezanikla, pouze se trochu změnilo, a také rozšířilo, osazenstvo. Navázali jsme spolupráci s pražskou skupinou Sempiternus, jejichž někteří členové teď působí jako družiníci pána Henzlina.

Zároveň se zde na Severu v České Lípě snažíme se sporným úspěchem vychovávat novou generaci 'šemrířů', kteří by více dbali o věrnější zobrazování naší historie, než jak tomu bývalo zvykem v minulých letech. Snažíme se též zvýšit povědomí lidí o mladém a v současné době (2015) dynamicky se rozvíjejícím sportovním odvětví - HMB.

Linz

HMB turnaj v Linzi 2012 (foto: huscarl.at)

Cíle projektu

Naším primárním cílem je rozhodně dobře se bavit. V poněkud aktivnějším období, co do reenactmentu, to pak byla snaha o co nejvěrnější ztvárnění panské družiny jako základní jednotky feudálního vojska na sklonku vlády Karla IV. Co nejvěrnější ztvárnění a zobrazení hmotné kultury, výzbroje a výstroje, je pro nás i nadále prioritou, neboť to, co je někdy obecenstvu prezentováno jako historie, má se skutečnou historií pramálo společného. Je však pravda, že na HMB akcích dodržujeme pouze poněkud mírnější HMBIA výstrojní podmínky.

Chápeme, že všechno musí projít jistým vývojem, a že je to pro většinu lidí pouze koníček, ale jak pokračují výzkumy a studie, jak se prohlubuje naše poznání minulosti, tak by také na to měli reagovat lidé, keří ji zobrazují, a tím spíše ti, kteří tak činí za peníze.

Vystoupeni

Vystoupení na plese

Další aktivity

Jednou z našich aktvit, bez které by se fungování našeho projektu bohužel neobešlo, je výroba vybavení. Jelikož pro nás není vždy možné tu či onu část vybavení zakoupit, ať už z důvodu finančních, či prostě proto, že se taková věc nevyrábí, nutí nás to, jakož i řady našich kolegů z jiných projektů, si tyto věci vyrábět samostatně. Většina našich členů se tudíž, přestože žijeme v nanotechonolické éře, věnuje šití oblečení, šití bot, ruční výrobě částí zbroje, doplňků kostýmů, jako jsou opasky, pochvy, apod. I to nám pomáhá lepšímu porozumění životu středověkého člověka a naše vybavení má pro nás tudíž nejen praktické využití, ale i jistou studijní a vzdělávací přidanou hodnotu.

Jedním z následků tohoto byl i vznik e-shopu jménem Klinštejn Shop, kde nabízíme zejména produkty odlévané z cínu, jako odznáčky, ozdoby na opasky, a zejména pečetidla. Naším prozatím největším úspěchem na tomto poli je sada reprodukcí pečetidel v expozici na hradě Pořešíně, který je v současné době láskyplně opečováván kolegy ze sdružení Páni z Pořešína.

Pečetidla na Pořešíně

Pečetidla na Pořešíně

Nahoru